สถานที่ติดต่อ

154 ม.2 อ.ประโคนชัย

จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-651851

อีเมล์ : info@pkc.ac.th

 

 Screenshot_2023-07-23_052420.pngแนวทางการจัดทำแผนป้องกันอัคคีภัย  Screenshot_2023-07-23_052836.pngแผนเผชิญเหตุ  Screenshot_2023-07-23_053451.pngคู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
 Screenshot_2023-07-23_053725.pngคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย  Screenshot_2023-07-23_053921.pngคู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน  Screenshot_2023-07-23_054217.pngคู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 Screenshot_2023-07-23_054635.png

คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันโควิด

 Screenshot_2023-07-23_055146.png


คู่มือความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าในสถานทีก่อสร้าง

Screenshot_2023-07-23_055651.png 

คู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

 Screenshot_2023-07-23_060632.png

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา

Screenshot_2023-07-23_061031.png

 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา

 Screenshot_2023-07-23_061154.png

คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19